RODO

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Stowarzyszenie „Ty dajesz życie” informuje, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Ty dajesz życie” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mochnackiego 25/4, 51-122 Wrocław, KRS: 0000628953, prowadzącym operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

b) Pani/Pana dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie do celów przyznania pomocy społecznej lub celów zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia zgodnie z:

•          Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

•          Statutem Stowarzyszenia.

c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, a także prawo do pisemnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

d) Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Panią/Pana świadomie i dobrowolnie. Stowarzyszenie informuje, iż nie ma Pani/Pan obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Pani/Pana statutowych obowiązków Stowarzyszenia.

e) Zgromadzone dane przetwarzane są do celów: realizacji zbiórek środków finansowych na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia, promocji Stowarzyszenia w ramach zbiórki publicznej środków finansowych, udzielania wsparcia finansowego w ramach działań statutowych Stowarzyszenia, innych działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

f) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do The Academy of Regenerative Medicine w Świebodzicach w celu realizacji zobowiązania Stowarzyszenia wobec Pani/Pana, jakim jest świadczenie pomocy w opłaceniu kuracji regeneracyjnej, organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawa, i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

g) Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Pani/Pana dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu wycofania zgody. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: med.ludowa@gmail.com