Regulamin

REGULAMIN

udzielania wsparcia w opłaceniu kuracji regeneracyjnej w
The Academy of Regenerative Medicine
(zaktualizowane w dniu 03-06-2019)

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady udzielania pomocy w opłaceniu kuracji osobom, będącymi Podopiecznymi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie udziela wsparcia finansowego w ramach działalności statutowej osobom, będącymi Podopiecznymi Stowarzyszenia. Podopiecznym Stowarzyszenia zostaje się na wniosek, po pozytywnym rozpatrzeniu którego wnioskujący jest przyjmowany do Podopiecznych. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek winien być podpisany przez co najmniej jednego rodzica dziecka lub opiekuna prawnego. Beneficjenci, wobec których świadczone jest wsparcie przez Stowarzyszenie, a także warunki, jakie muszą spełnić, by nimi zostać, są określane w porozumieniach z podopiecznymi bądź w odrębnych regulaminach akcji charytatywnych.

3. Udzielenie wsparcia finansowego może odbywać się w różnych wariantach:

– jednorazowo, kiedy cała kwota na kurację jest uzbierana lub uzbierana została jej część, a podopieczny chcę ją wykorzystać i wypisać się z grona podopiecznych.

– w kilku transzach, kiedy jedna kuracja została już opłacona, a wciąż zbierane są środki na drugą lub kolejną kurację. Również w przypadku wniosku podopiecznego o opłacenie części kuracji za zgodą placówki rehabilitacyjnej.

4. Środki pieniężne są zbierane na zbiorcze konto bankowe. Kwoty pieniężne, przekazane w ramach darowizny, są przeznaczane na rzecz konkretnego podopiecznego w przypadku, kiedy w tytule  przelewu jest jasno zaznaczone dla kogo są przeznaczone środki pieniężne. W innych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu środków pieniężnych uzyskanych w drodze darowizny na rzecz konkretnego podopiecznego, osoby wnioskującej o wsparcie finansowe czy na inne cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 2

  1. Stowarzyszenie prowadzi tylko działalność nieodpłatną, w związku z czym wszystkie wpłaty środków pieniężnych na konto bankowe Stowarzyszenia, niezależnie od tytułu wpłaty, mają charakter darowizny na cele charytatywne.
  2. Stowarzyszenie wspiera osoby potrzebujące wsparcia w ramach pomocy społecznej w opłaceniu kuracji regeneracyjnej, niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania i poprawy stanu zdrowia. Umożliwienie takiego wsparcia pozwoli osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, które nie są one w stanie pokonać za pomocą własnych zasobów i możliwości.
  3. Świadczone przez Stowarzyszenie wsparcie jest nieodpłatnym świadczeniem od organizacji w ramach pomocy społecznej, a więc świadczenie to ma charakter niewywołujący skutków podatkowych.