Jak uzyskać pomoc

Stowarzyszenie “Ty dajesz życie” prowadzi subkonta na rzecz swoich podopiecznych, na których gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. My ze swojej strony pomagamy opracować apel, z którym wyżej wymienione osoby wraz z podopiecznym będą mogły zwracać się o pomoc do darczyńców.

Przejdź do strony Zostań podopiecznym, by dowiedzieć się w jaki sposób zostać podopiecznym Stowarzyszenia i jakie są warunki utworzenia subkonta.