Wspieramy aktywnych darczyńców i wolontariuszy

Bardzo dziękujemy wszystkim o aktywny udział w akcji, obserwowanie strony i kanału youtube, komentowanie i przede wszystkim zaangażowanie.

Nasza akcja charytatywna przechodzi na inny poziom. Działalność charytatywna na rzecz osób chorych wymaga dużego zaangażowania i wsparcia finansowego. Dlatego od teraz będziemy dodatkowo wspierać naszych najbardziej aktywnych darczyńców oraz wolontariuszy, którzy aktywnie udzielają się w działalności i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, bo to właśnie dzięki takim osobom jesteśmy w stanie pomagać osobom najbardziej potrzebującym. W ramach akcji “Wspieramy aktywnych darczyńców i wolontariuszy” będziemy takim osobom udzielać pomocy w sfinansowaniu 6-dniowej kuracji oczyszczająco-profilaktycznej w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach. Raz na kwartał będziemy wybierać jedną osobę, którą skierujemy na kurację do Akademii w ramach tej akcji. Zapraszamy więc do wpłacania darowizn i aktywnego udzielania się w działalności Stowarzyszenia (po więcej informacji na temat wolontariatu w Stowarzyszeniu zapraszamy do kontaktu).

Wy pomagacie nam wspierać innych, a my wspieramy was w profilaktyce zdrowotnej.

Do wzięcia udziału w tej akcji należy koniecznie obserwować:
Naszą stronę na facebooku:
https://www.facebook.com/tydajeszzycie
Stronę Akademii Medycyny Regeneracyjnej na facebooku:
https://www.facebook.com/AcadRegMed/

Grupę „The Academy of Regenerative Medicine Akademia Medycyny Regeneracyjnej” na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/825395254254539/
Kanał youtube Aliaksandra Haretskiego:
https://www.youtube.com/user/goralinvest/featured

REGULAMIN akcji “wspieramy darczyncow i wolontariuszy”