Zostań podopiecznym

Stowarzyszenie „Ty dajesz życie” pomaga zbierać środki pieniężne na rzecz swoich podopiecznych. Środki gromadzone na koncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi wraz z osobą zainteresowaną, a także z przeprowadzonych przez Stowarzyszenie zbiórek. My ze swojej strony pomagamy opracować apel, z którym wyżej wymienione osoby wraz z podopiecznym będą mogły zwracać się o pomoc do darczyńców. Przyjęcie osoby do grona Podopiecznych następuje poprzez podpisanie Porozumienia, które reguluje m.in. na co mogą zostać przeznaczone zebrane środki i w jaki sposób wydatki będą refundowane.

1. Osoba, potrzebująca wsparcia finansowego, proszona jest o kontakt z następującą osobą:

Anastazja Teodorczyk
anastazja.teodor@gmail.com
+48 723 123 844

2. Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia Porozumienia:

Wskazane dokumenty należy wysłać drogą mailową na wyżej wskazany adres e-mail.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza z załącznikami, przesyłamy treść Porozumienia do zapoznania się lub od razu umawiamy się na spotkanie osobiste w celu zawarcia Porozumienia z osobą zainteresowaną bądź z pełnoprawnym opiekunem chorego dziecka. W ciągu kilku dni od podpisania Porozumienia informacja o Podopiecznym jest umieszczana na stronie internetowej.

Mając na uwadze fakt, że każdy przypadek jest równie ważny, dokładamy wszystkich starań, aby udzielić pomocy każdej z osób, która zwróci się o pomoc do naszego Stowarzyszenia.